Kimmel & Co Makelaars gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en Privacybeleid vinden.

Disclaimer

De website van makelaarskantoor Kimmel & Co (Kamer van Koophandel 27092740), hierna te noemen kimmel.nl, verleent je hierbij toegang tot kimmel.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door kimmel.nl en derden zijn aangeleverd. kimmel.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op kimmel.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van kimmel.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
De op kimmel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van kimmel.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op kimmel.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij kimmel.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van kimmel.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

+
Wat is mijn huis waard?

Bereken direct de geschatte waarde.

Direct berekenen